Arkiv: Referenser » Aptic

Promentor Finans, Pär Ekstedt, VD

APTIC SOFTWARE OCH APTIC SERVICES ”Vi har från när vi startade succesivt utvecklat vår verksamhet tillsammans med Aptic, de levererar hela kedjan, från mjukvaruplattform till bemanna kundtjänst.”   ”Aptic präglas…

Läs mer

Martin & Servera, Pia Gawell, kreditchef

APTIC SERVICES ”De bemöter kunderna väldigt väl, är professionella och trevliga. Det vet jag av egen erfarenhet, eftersom jag varit där och lyssnat på kundsamtal. Jag blev imponerad.” ”Vi har…

Läs mer

Wasa Kredit, Bo Widenor, inkassochef

APTIC SOFTWARE ”Vi hade en egen mjukvara förut men tack vare Aptic kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet och slipper många kämpiga regeluppdateringar. Aptics affärssystem har många funktioner och…

Läs mer

VISMA Collectors AS

Ett av de ledande inkassoföretagen på den norska marknaden med en bred tjänsteportfölj för fordringshantering, där inkasso och efterbevakning ingår. Visma Collectors tillhör Visma-koncernen, en av de största aktörerna i…

Läs mer

Kammarkollegiet

Sveriges äldsta myndighet, inrättad av Gustav Vasa år 1539. Kammarkollegiet har över trettio olika arbetsuppgifter, varav en är att bedriva inkasso och fordringsbevakning på uppdrag av andra myndigheter. Verksamheten bidrar…

Läs mer

Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO

SO är en fristående och opolitisk service- och intresseorganisation för landets 32 a-kassor. SO:s uppdrag är lagreglerat och präglas av målsättningen om en enhetlig tolkning och tillämpning av arbetslöshetsförsäkringens regelverk….

Läs mer

ALMI företagspartner AB

ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 17 regionala dotterbolag. Dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget. Övriga ägare är landsting, regionförbund och andra…

Läs mer