Referenser

VISMA Collectors AS

Ett av de ledande inkassoföretagen på den norska marknaden med en bred tjänsteportfölj för fordringshantering, där inkasso och efterbevakning ingår….

Läs mer

Kammarkollegiet

Sveriges äldsta myndighet, inrättad av Gustav Vasa år 1539. Kammarkollegiet har över trettio olika arbetsuppgifter, varav en är att bedriva…

Läs mer

ALMI företagspartner AB

ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 17 regionala dotterbolag. Dotterbolagen ägs till 51…

Läs mer