branschutbildningar

Vår erfarenhet inom kredithanteringsbranschen sträcker sig ända tillbaka till 1982. Vi har arbetat på ledande positioner i stora inkassoföretag, vi har suttit i deras styrelser och varit aktiva i branschorganisationer. Vi kan branschen utan och innan. Aptic ger bland annat föreläsningar och utbildningar om inkasso i Sverige, skuldsanering, hela processen från faktura till betalt och e-handelslösningar.

systemutbildningar

Vi ger utbildningar kopplade till vårt eget affärssystem. Självklart har vi en unik kunskapsbank om Aptic ARC och alla dess användningsområden. Från utvecklare som konstruerat varje rad med kod, till våra handläggare som använder systemet varje dag. Vi har medarbetare som utvecklat affärssystem sedan 80-talet. Ta fördel av den kunskapen och boka en föreläsning eller utbildning.

Exempel på våra föreläsningar och utbildningar

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_printer.svg

Kredithanteringskedjan

Från faktura till betalt brukar det heta när man talar om hela processen som utgör kredithanteringskedjan. I den här grundläggande föreläsningen börjar vi i själva verket redan vid kreditupplysningen och tar dig igenom hela kedjan av händelser och åtgärder som slutar i långtidsbevakning. En introduktion till kredithantering.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_postcard.svg

God inkassosed

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som ansvarar för inkassotillstånd och ser till att branschen följer god inkassosed och inkassolagen. Hur tolkar man deras riktlinjer på bästa sätt? Föreläsningen är ett stöd för att bedriva inkassoverksamhet på rätt sätt och hitta rätt i tolkningar av god inkassosed.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

Introduktion ARC

Innehållet i utbildningen fokuserar på systemets gränssnitt, registrering och sökning. Den lämpar sig främst för nyanställda handläggare eller chefer som vill få en övergripande bild av systemet. Man ska kunna registrera och göra noteringar i ärenden, samt söka i systemet och känna till åtgärdshanteringen.