Aptic AddOn består av en rad tilläggsprodukter utformade för att öka nyttan med systemet ytterligare och anpassa det till din verksamhet. Våra AddOn omfattar gränssnitt som du använder för att underlätta och effektivisera kommunikation med dina kunder, smarta funktioner och integrerade tjänster som erbjuds av externa parter, exempelvis Kronofogden och kreditupplysningsbolag.

AddOn

Du bestämmer

Med våra AddOn kan du automatisera din hantering i den omfattning som du önskar, genom att låta Aptic ARC använda dina händelser, transaktioner eller information i arbetsflöden, brev och kontroller. I vårt AddOn-utbud finns exempelvis tilläggsprodukter för att dra nytta av hela Kronofogdens elektroniska kommunikation, för automatiska brevutskick, e-fakturering, SMS/UMS-meddelanden, integrerade tjänster mot banker och kreditupplysningsbolag.

Ett urval av våra AddOn-produkter

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_case.svg

Med Aptic Client Web ger du dina uppdragsgivare ett enkelt och smidigt sätt att följa status och åtgärder i reskontra och inkassoportfölj, hämta rapporter, besvara och ställa frågor relaterade till handläggningen. Du bestämmer vilken information du vill ge dina kunder tillgång till.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg

Aptic Debtor Web är öppet dygnet runt och här får gäldenären tillgång till uppgifter om sin skuld, kan lämna meddelanden och, om du eller din uppdragsgivare vill det, också teckna amorteringsplan.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_receipt.svg

Aptic AddOn Legal E-services är till för dig som vill använda Kronofogdens hela utbud av elektronisk kommunikation. Du frigör resurser genom att automatisera hela inkassoprocessen och effektiviserar överlämningsurvalet till Kronofogden via integration med deras REX-register.