Aptic Collect är den senaste generationens inkassosystem, utvecklat för att ge mesta möjliga flexibilitet i utformningen av kravhantering. I Collect hanterar du hela kravprocessen, från fakturans förfall till efterbevakning via alla de rättsliga processer som kan bli aktuella. Systemet är byggt för att hantera både kontohantering, komplexa regelverk och stora volymer ärenden. Vi har automatiserat tidsödande manuella rutiner och då frigörs resurser. Din personal får tid till personlig kontakt med gäldenärerna, vilket kan vara avgörande för betalning.

”Vi hade en egen mjukvara förut men tack vare Aptic kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet och slipper många kämpiga regeluppdateringar.”

Bo Widenor, inkassochef på Wasa Kredit

Starka grundfunktioner

I grunduppsättning finns åtgärdsflöden och brevmallar förberedda för de grundläggande processerna inom kravhantering. Flöden finns för den inledande inkassoprocessen, den rättsliga hanteringen hos Kronofogden eller i domstol och efterföljande verkställighet. I modulen finns också uppsättningar för att hantera skuldsanering, dödsbo och konkurs samt efterbevakning.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_refresh.svg

Aptic Collect effektiviserar dina kravprocesser genom integrationer med kreditupplysningsbolagen, vilket ger precisare åtgärder anpassade efter gäldenärens betalningsförmåga. Använd kronofogdemyndighetens utbud för filkommunikation, och spara tid och porto genom automatiserade ansökningar.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Med Aptic Collect kan du skapa frivilliga betalningsuppgörelser genom systemets avancerade funktion för amorteringsplaner. Betalningsplanen blir mera hållbar eftersom den kan anpassas efter individens betalningsförmåga och skräddarsys utifrån en rad parametrar.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_geolocalize-01.svg

Vaska fram guldkornen ur efterbevakningsportföljen i strömmen av information från ditt kreditupplysningsbolag och Kronofogdens REXutdrag. Du väljer vilka händelser som ska bevakas som indikatorer på förbättrad betalningsförmåga.