Aptic Credit är en modern systemlösning för kontohantering, både för egen och klienters räkning. Aptic Credit kan hantera bland annat kundkonton, konton för in- och utlåning, revolverande krediter samt lån med och utan säkerhet. Aviseringar kan göras via flera olika kanaler. Aptic Credit hanterar autogiro, e-faktura och samlingsfakturor. Credit kan dessutom kopplas till POS-systemet i den fysiska kassan.

”Vi är nog en krävande kund, men Aptic har visat att de ständigt är villiga att utveckla och anpassa sina produkter efter våra behov. Det är en stor del i deras framgång.”

Patrik Illerstig, CEO på Qliro

Ett system för din verksamhet, inte tvärt om

Aptic Credit kan köras självständigt eller i kombination med våra andra moduler, integreras med befintliga system och kopplas till kassan. Det ger inte bara den direkta besparingen i form av bortskurna avgifter till tredje part, utan långsiktigt även ökad potential för merförsäljning.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_square_right.svg

Din kund, din vinst. Aptic Credit ger dig möjlighet att sköta kontohantering, krediter och lån för dina klienters eller din egen räkning. Det innebär att du rationaliserar bort mellanhanden mellan din verksamhet och kunden genom ett smart och effektivt alternativ där vinsten stannar hos dig.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_vector_composite.svg

Full kontroll och ökad lönsamhet. Oavsett om du hanterar egna fordringar eller andras får du en smart och effektiv lösning för din verksamhet som ger dig full kontroll över hela kedjan från krediter, lån och faktura till full betalning.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layout_header_sideleft.svg

Flexibel definition av aviserings- och kravrutiner, rapporter med mera. Aviseringen kan ske via exempelvis brev, e-post och sms. Det finns naturligtvis en koppling till autogiro och e-faktura och du kan skapa samlingsfakturor. Kunderna och klienterna kan administrera sina konton via ett webbgränssnitt som kan anpassas till varje enskild klients grafiska profil.