Med Aptic Edge får du ett modernt reskontrasystem som kan hantera stora volymer fakturor och transaktioner – dina egna eller dina kunders – och där du kan skräddarsy processer och automatiseringsgrad in i minsta detalj. Aptic Edge är designat för att ge maximal flexibilitet för dig att erbjuda lösningar som får dina kunder att känna sig unika.

”Aptic har stor del i våra framgångar och den snabba expansion vi gjort. Vi är väldigt nöjda.”

Alexander D’Afflitto, COO på Kredithanterarna

Reskontraservice – på kundens vis

I Edge har varje uppdragsgivares reskontra detaljerade uppgifter om kunder, artiklar, bankkonton och egna kontoplaner. Systemet kan även hantera betalflöde och betalningsmatchningen för din räkning. Genom integrationer med dina kunders system skapar du automatiserade uppdateringar av kund- och artikelregister, import av nya fakturor och export av bokföringsposter.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph3.svg

Med Edge kan du anpassa faktureringen och arbetsflöden i reskontran till kundens specifika önskemål och prissättningen till dina specifika affärskriterier.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_archive_full.svg

Med funktionen för avtalsfakturering kan du låta Edge ta hand om löpande och återkommande debitering för exempelvis hyra, abonnemang eller prenumerationer. Du bestämmer intervall, de artiklar och de belopp som ska faktureras.

http://aptic.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_refresh.svg

Du kan optimera ditt tjänsteutbud ytterligare med avancerade åtgärdsflöden. Med inbyggda integrationslösningar hämtas data från ditt kreditupplysningsbolag. På så sätt får du automatiserade kreditbedömningar och automatiska uppdateringar av adresser och telefonnummer till SMS-påminnelser.