Vår styrelse består av handplockade personer med mycket gedigen erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning. Var och en tar med sig kompetenser från näringslivet som sammantaget ger goda förutsättningar att staka ut en framgångsrik framtid för Aptic.

Sune Nilsson

Styrelseordförande

Svante Andersson

Ledamot

Per Eric Ericsson

Ledamot

Erik Spandow

Ledamot

Peter Kopelman

Ledamot