OM APTIC
Aptic är ett ledande företag inom mjukvara för kredittjänster i Europa. Aptic täcker hela värdekedjan från betalning via faktura och finansiering till krav och efterbevakning. Lösningar kan implementeras som delar eller hela värdekedjan.

Målsättning är att mätbart kunna förbättra våra kunders kassaflöden och långsiktig lönsamhet genom systemlösningar som effektiviserar hantering av kundfordringar.

Aptic skall kunna tillhandahålla optimala lösningar till alla typer av kunder.

GDPR
I Aptic affärsidé och verksamhet är ändringar i lagar och reglering inom området personuppgifter av stor betydelse idag och framåt.

Det nya direktivet från EU gällande GDPR är en omfattande ändring av reglering för alla typer av verksamheter, såväl leverantörer som kunder med koppling till efterlevnad av de nya kraven för hantering av personuppgifter.

APTIC’S KUNDER
Aptic upplever ett eskalerande intresse och behov av information och stöd kring den nya regleringen. Våra kunder vill förstå påverkan och möjligheter med hänsyn till processer och system. Ur juridiskt perspektiv så pekas på vikten av kontroll på samtycke och data som kommer in och de administrativa rutinerna kring detta. Detta är därför en perfekt koppling till de tekniska lösningarna och tjänster som Iconfirm kan tillhandahålla.

OM ICONFIRM
ICONFIRM är ett företag dedikerat mot skydd av persondata och tillhandahåller tjänster som är anpassade efter det nya EU-kravet GDPR. Företaget erbjuder effektiv hantering av samtycke till personlig data så som att erhålla, registrera och upphäva denna. ICONFIRMs system stödjer även underleverantörer och andra dataprocesser, vilket gör det möjligt att säkerställa att personlig data inte behandlas före medgivande getts.

Med hänsyn taget till pågående förändring så ser Aptic erbjudande från Iconfirm som mycket intressant och etablering av samarbete pågår. Iconfirm har ett unikt erbjudande på marknaden med stor marknadspotential direkt kopplat till Aptic produkter och våra kunders verksamheter. Samarbete innebär möjlighet till ökade mervärden för Aptic mot våra kunder och stor potential till fortsatt framgång på marknaden.

För mer information kontakta:

Patrik Steen
Sälj och marknadsdirektör, Aptic
+46 (0)733 98 40 47
patrik.steen@aptic.se

Christian Butenschøn
VD, ICONFIRM
+47 41040123
christian.butenschon@iconfirm.eu