Det är med stor glädje som Aptic Services genom sitt dotterbolag Profact för tredje året i rad erhåller kvalitetsutmärkelsen ”Trygg kundkontakt” av branschföreningen Kontakta. Märkningen har tagits fram för att vägleda konsumenter till seriösa telefonförsäljare som representerar etisk och ansvarsfull kund- och telefonservice.

För att erhålla utmärkelsen ställs krav på att företaget följer föreningens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet. Personalen ska ha bra arbetsvillkor, företaget ska erbjuda god arbetsmiljö och det ska alltid finnas minst en person som genomgått Kontaktas medlemsutbildning.

Profact strävar ständigt efter att dess kunder ska känna trygghet i tjänsterna som levereras och att alla arbetar med de starka ledorden service, kvalitet och flexibilitet i åtanke. Att ännu en gång tilldelas utmärkelsen Trygg Kundkontakt bekräftar att Profact fortsätter att arbeta och leverera efter sin höga målsättning.

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning.

http://www.kontakta.se/trygg-kundkontakt