tryggkundkontakt2016

Aptic Services har även i år utnämnts till en trygg kundkontakt av branschföreningen Kontakta. Kontakta tilldelar kvalitetsutmärkelsen ”Trygg kundkontakt” till medlemmar som representerar etisk och ansvarsfull kundservice och telefonförsäljning.

Märkningen skapades 2015, delas ut årligen och har tagits fram för att vägleda konsumenterna till seriösa telefonförsäljare och för att säkra etik i kundservice. På Kontaktas hemsida framgår vilka bolag som erhållit utmärkelsen får att konsumenterna ska kunna hitta de företag som lever upp till kraven och på så sätt försäkra sig om att det företag de varit i kontakt med är seriöst. Märkningen reglerar att företagen följer föreningens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet. Det ställs krav på schyssta villkor för personal, företagen ska erbjuda god arbetsmiljö och det ska alltid finnas minst en person som genomgått Kontaktas medlemsutbildning. Allt detta ska bolagen årligen bekräfta att de efterlever i en självdeklaration som granskas av Kontakta.

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning.

http://www.kontakta.se/trygg-kundkontakt