Inom IT-branschen ligger andelen kvinnor på cirka 20 procent. Vi på Aptic ligger över snittet, men vi behöver fler duktiga kvinnor både här hos oss och inom branschen i stort! I framtiden kan bristen på kvinnor inom it-sektorn bli ett akut problem, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv. Det beräknas redan saknas närmare en miljon personer inom it-sektorn i EU! Det krävs satsningar från flera håll för att få in mer kvinnor och vi inom branschen har själva ett stort ansvar!

Vi vill vara med och inspirera!

Den 25 april kommer Aptic att vara värdföretag för Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, #addher. Vår styrelseledamot och tidigare VD, Susanne Bruce kommer berätta om hur e-handeln håller på att förändra hela marknaden och om nästa stora trend på betalsidan. Hon kommer också att ge en inblick i hur det är att som kvinna leda ett tillväxtbolag som levererar IT-systemlösningar för finansbranschen, en mansdominerad bransch med tuffa krav, tvära kast och i hård konkurrens med internationella jätteföretag. Efter Susannes föredrag blir det god mat och trevligt mingel!

Anmäl dig till #addhers nätverksträff hos Aptic här: https://www.sogeti.se/event_id/393