SO är en fristående och opolitisk service- och intresseorganisation för landets 32 a-kassor.

SO:s uppdrag är lagreglerat och präglas av målsättningen om en enhetlig tolkning och tillämpning av arbetslöshetsförsäkringens regelverk. En del av SO:s verksamhet är att utveckla kassornas administrativa rutiner och datasystem. Samtliga Sveriges a-kassor använder Aptic:s system för återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar.

www.samorg.org