Den 1 juli 2015 stoppade Kronofogden tillfälligt faktureringen av användare av fyra tjänster i REX och SUPRO för att se över avgiftsmodellen. Bakgrunden till detta är en lagförändring samt Kronofogdens byte av IT-leverantör.

Kommissionen och regeringen har målsättningen att myndigheter ska sträva efter ett avgiftsfritt vidareutnyttjande, och beslut har nu tagits att Kronofogden kommer slopa avgifterna helt. Beslutet gäller från den 1 juli 2015 och tills vidare.

De tjänster som avses är följande:

  • REX D044UCSO
  • REX D044UC40
  • REX D044F27
  • SUPRO D044CWA1