Azets är Nordens ledande leverantör av teknik och tjänster inom redovisning, lön och HR. Företaget har över 3000 anställda och hjälper 20 000 företag i alla branscher och storlekar. Azets kombinerar branschspecifik och lokal kunskap med innovativ teknologi och skräddarsydda lösningar. Genom att omvandla data till värdefulla insikter möjliggör Azets smartare arbete och bättre och mer lönsamma beslut.

Azets vill förenkla och stödja företag i deras tillväxt. Genom att utveckla rätt verktyg och system för ekonomi, lön och HR bidrar Azets till att minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften för kunderna. Azets har många års erfarenhet av betalningspåminnelsetjänster och inkasso för små och stora företag inom en rad branscher.

Azets har utvecklat en produkt som kompletterar befintliga verktyg så som fakturamoduler till olika system och hjälper kunderna inom både ekonomi, lön och HR. För att göra produkten helt komplett sökte Azets en lösning som kunde utveckla kredithanteringsaffären och stärka helhetserbjudandet för kunderna så de bara behöver använda en enda leverantör för hela sin hantering av ekonomi, lön och HR.

Azets behövde ett system som kunde stödja den långt framskridna tekniska utvecklingen inom företagets andra affärsområden, och på så sätt utveckla en produkt för inkassoverksamheten.

Valet föll på Aptic och produkten Aptic ARC som är ett heltäckande och flexibelt affärssystem för reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Systemet är designat för att hantera stora volymer fakturor och ärenden där processerna kan skräddarsys efter verksamhetens behov, i stort sett utan begränsning. Åtgärdsflöden, parameterinställningar och servicedefinitioner ger stora möjligheter till automatiseringar och kan utformas så att det blir unika för varje kund. Systemet är lika användbart för ett ombud som hanterar klienters fordringar som för egna fordringar.

– Vi behövde ett system som kunde stödja den tekniska utvecklingen i linje med Azets andra affärsområden, säger Helene Schleicher på Azets Collectors. Det självklara valet var Aptic ARC eftersom systemet möjliggör en fortsatt utveckling av nya tjänster samtidigt som Aptic har lika hög ambitionsnivå som vi och ger det stöd i affärsprocesserna som vi efterfrågar.

Implementeringen av Aptic ARC innebär ett lyft för varje flöde i processen och Azets blir en samlingsplats för kunderna. Det innebär bättre användarupplevelse med enklare och smidigare hantering av kommunikation med både kunder och gäldenärer.

Kredithanteringskomponenten är unik I Azets totala erbjudande och målet för Azets är nu en kraftig tillväxt för Azets Collectors.