Aptic och Capway har tillsammans skapat en unik teknisk plattform som bygger på marknadens modernaste system för finansiering genom förvärvade kundfordringar och kontrakt. Systemet har också ett avancerat Business Intelligence verktyg kopplats till lösningen som möjliggör för kunderna att på ett enkelt sätt följa sin hantering och fatta välgrundade beslut.

Teamet från Aptic och Capway har arbetat nära tillsammans och genom gemensamma ansträngningar kortat tiden från idé till lansering av lösningar för finansiering av fakturor, faktura- och reskontraservice samt kravhantering, påminnelse och inkasso.

”Aptic var ett naturligt val av partner för oss då vi dels har erfarenhet av framgångsrikt samarbete i tidigare verksamheter samt att vi ser att Aptic förstår våra behov och kan omsätta det i funktionalitet. Den plattform som Aptic levererar är också under ständig utveckling vilket passar oss i en föränderlig marknad.”, säger Alexander D´Afflitto, grundare, på Capway

Finansmarknaderna förändras i ett rasande tempo utifrån konsumenternas krav och förväntningar och tillgänglig ny teknik, till exempel för data och analyser i realtid.

”Det här partnerskapet är spännande ur många aspekter eftersom kärnan i Aptic är att möjliggöra en snabb utveckling av produkter och tjänster som driver utvecklingen av marknaden framåt. Vi ser vår roll som en möjliggörare av innovation inom Fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan. Tillsammans med Capway kan vi både utmana och utmanas inom ett område där stora förändringar sker just nu, säger Knut Eirik Storsul, CEO Aptic.

Kontakt:
Capway Alexander D´Afflitto, +46 (0)70 304 69 69, alexander.dafflitto@capway.se
Aptic, Knut Eirik Storsul, +47 911 70456, knut.eirik.storsul@aptic.se

Kort om Aptic

Aptic är ett snabbväxande nordiskt Fintech-bolag som har utvecklat en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Plattformen bygger på nästan 20 års erfarenhet och kunskap och kan kombineras med en rad moduler. Resultatet blir en av de bästa, mest heltäckande och avancerade lösningarna på marknaden. Aptics kunder, däribland Qliro, SEB, Intrum, Komplett Bank och Visma, finns över hela norra Europa. På kontoren i Stockholm, Trollhättan och Skövde i Sverige, i Oslo i Norge samt Århus i Danmark arbetar cirka 80 medarbetare. Läs mer på www.aptic.se. 

Kort om Capway

Capway erbjuder finansieringslösningar genom fakturaförvärv och kontraktsfinansiering, samt tillhörande administrativa tjänster. Grundarna till Capway har lång erfarenhet när det gäller finansiering, fakturahantering samt inkasso från de största bolagen på marknaden. Under 2010 grundade personerna bakom Capway bolaget Kredithanterarna vilket på några få år blev marknadens snabbast växande bolag, av Dagens Industri utsett till Gasellföretag, och 2015 förvärvat av OpusCapita. Kredithanterarnas erbjudande har under grundarnas ledning framgångsrikt exporterats till de övriga nordiska länderna.  Läs mer på www.capway.se