Vid en extra bolagsstämma den 11:e oktober kommer Claes Hemberg och Désirée Lerider att nomineras till nya styrelsemedlemmar i det snabbväxande nordiska fintech-bolaget Aptic AB:s styrelse. De nomineras för att de kan tillföra väsentlig kompetens och erfarenhet när det gäller stärka varumärket och expansion utanför Norden.

”Aptic har växlat upp för expansion och planerar för internationalisering i norra Europa. Claes Hembergs bredd och kompetens kommer att vara till stor nytta för lyckosam tillväxt på nya marknader. Désirée Leriders erfarenheter inom affärsutveckling kommer också att bli mycket värdefull för Aptics utveckling,” säger Sune Nilsson, styrelseordförande i Aptic.

Claes Hemberg, tidigare sparekonom vid Avanza Bank från 1998 till mars 2018, har väglett svenska sparare i börskriser, fonder, bolån mm. Idag agerar Hemberg som oberoende författare och föreläsare kring ekonomi, energi och data. Dessutom verkar han som styrelseledamot, investerare och coach till vd:ar.

”Aptic är en spännande doldis i hjärtat av näthandeln, med spets inom betalning, krediter och tech. Med vassa medarbetare och långsiktiga ägare kan Aptic bli den som verkligen förändrar spelplanen”, kommenterar Claes Hemberg.

Désirée Lerider är vd och en av grundarna för Factum Reklambyrå som hon tillsammans med sina kompanjoner driviti nära 20år. Désirée är en entreprenör med bred kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat i Almi Väst och Swedbank lokalstyrelse i Skövde.

”Genom att vara styrelsemedlem kan jag bidra till att hålla ett övergripande utvecklingsfokus för Aptics varumärke och dess affär så att Aptics resa kan fortsätta uppåt och framåt. I det ligger också att bedöma hur Aptic kan fokusera ännu mer på kundnyttan för att på så sätt knyta kunderna närmare företaget”, sägerDésirée Lerider.

Kontakt:
Sune Nilsson, Styrelseordförande, 070-379 15 28, sune@nilsson-co.se
Knut Eirik Storsul, VD, +47 91 17 04 56, knut.eirik.storsul@aptic.se
Claes Hemberg, 0708-61 80 47 claes.hemberg@live.se
Désirée Lerider, 0708-13 31 73, desiree@factumreklam.se

Kort om Aptic
Aptic är ett snabbväxande nordiskt fintech-bolag som har utvecklat en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Plattformen bygger på nästan 20 års erfarenhet och kunskap och kan kombineras med en rad moduler. Resultatet blir en av de bästa, mest heltäckande och avancerade lösningarna på marknaden.

Aptic ser sin roll som en möjliggörare av innovation inom fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan.

Aptics kunder finns över hela norra Europa. På kontoren i Stockholm, Trollhättan, Skövde, Oslo och Århus i Danmark finns cirka 120 medarbetare.