I mitten av 2018 kommer EUs dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), EU-regulation 2016/679, att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket av det som finns i dataskyddsförordningen är likt det som finns i PULs bestämmelser idag, men den innehåller också stora förändringar och flera nyheter. Inte minst inom inkassobranchen kommer det stärkta individuella skyddet för personlig data innebära utveckling både tekniskt och juridiskt, omfattande bland annat export av persondata. Aptic bevakar löpande för ta reda på hur förändringarna påverkar branschen och för att säkerställa att Aptic ARC är anpassat till dataskyddsförordningen.

Idag, den 29/9, är Aptic deltagare på seminarie hos Svensk Inkasso för att få reda på mer om vad införandet av GDPR kommer innebära för företag och myndigheter kopplade till inkassobranschen och utmaningar kring detta. Spännande!