I början av juni tillträder Deltra-Kravek Aptic Delgivning.

”Genom förvärvet kommer vi få möjligheten att hjälpa flera stora nya kunder i deras delgivningsprocesser vilket hjälper dem att få snabbare betalt. Vi ser förvärvet som ett strategiskt viktigt steg i vår långsiktiga plan att skapa tillväxt i bolaget”, säger Michael Tjörnemo