Dagens Industri hyllar Aptic som ett Gasellföretag 2018, ett av Sveriges snabbast växande företag. Vi känner oss otroligt stolta och tacksamma över att vårt arbete uppmärksammas och belönas. DI:s Gasellpris tilldelas de snabbast växande företagen i Sverige med syfte att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

-Det är en verkligen en resa utöver det vanliga som vi på Aptic får vara med på. Tack vare professionella kunder i kombination med fantastiska medarbetare har vi lyckats hålla en hög tillväxttakt och expanderat internationellt, säger Knut Eirik Storsul VD Aptic AB.

Med denna värmande motivering mottog vi nyheten av DI om att vi utsetts till ett Gasellföretag.

Ditt företag är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma! Som Gasellföretag är du en av Sveriges hjältar. Du skapar jobb för människor, du driver tillväxt och inspirerar andra att följa i dina fotspår. Därför vill vi på Dagens industri hylla dig. Vi vill lyfta fram din insats och få dig att fortsätta framåt. ”

– En bidragande orsak till våra framgångar är också att vi har en djup förståelse för våra kunders behov och affärsutmaningar. Därmed kan vi komma med lösningar som faktiskt driver deras egen affärs- och produktutveckling framåt, såsom att vi kan erbjuda färdiga betallösningar där kunden behåller både relationen med konsumenten och vinsten. Vi är också oerhört agila i våra leveranser vilket uppskattas av våra kunder”, avslutar Knut Eirik Storsul.

Fakta Di Gasell

Sedan 2000 har Dagens Industri utsett Gasellföretag. De krav som finns för att nomineras är:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.