Sveriges äldsta myndighet, inrättad av Gustav Vasa år 1539.

Kammarkollegiet har över trettio olika arbetsuppgifter, varav en är att bedriva inkasso och fordringsbevakning på uppdrag av andra myndigheter. Verksamheten bidrar till att upprätthålla en god betalningsmoral för statliga fordringar.

www.kammarkollegiet.se