Igår kom Konsumentverkets årliga lägesrapport över Budget- och Skuldrådgivningen i landet.

Kötiderna för att få träffa en budget- och skuldrådgivare har minskat och den längsta väntetiden har minskat från förra årets 52 veckor till 36. Men det är fortfarande stora skillnader mellan kommunerna, både vad gäller behov och tillgång av budget- och skuldrådgivare. De kommuner som har högst andel skuldsatta hos Kronofogden har minst budget-och skuldrådgivning per invånare, och vice versa.

Även i år är det arbete med skuldsanering som tar mest tid i anspråk, bara 8% av arbetstiden läggs på förebyggande insatser. Men den nya skuldsaneringslagen och en F-skuldsaneringslag som omfattar företagare som föreslås träda i kraft den 1 november 2016 hoppas man att budget- och skuldrådgivarna ska behöva ägna mindre tid åt exempelvis ansökan och hjälp med att tyda betalplaner. Kanske kommer det då skapas nya möjligheter att arbeta mer med rådgivning i olika former för att motverka överskuldsättning?

Läs mer i rapporten Kommunernas budget- och skuldrådgivning