Vi kan med glädje berätta att nu stödjer hela ARC-plattformen GDPR enligt de lagkrav som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Plattformen inkludera nya funktioner och fixar inom ett antal områden inklusive de nya webbarna för samtliga moduler. Tillämpningen av förordningen är helt fastställd och omfattar hela plattformen, vilket gör att Aptic ARC 7.01 stödjer den fullt ut.

För företag som väljer Aptic ARC-plattformen underlättas efterlevnaden av den nya förordningen.