Jag har arbetat med ledning av IT, affärs- och produktutveckling i finansbranschen i större delen av min yrkesliv. Jag ingår Aptics ledningsgrupp och kommer framför allt att arbeta med vår projektleverans mot kund, vår produktutveckling och som kundansvarig för ett antal kunder.

Telefon 0705-86 36 62
E-post sara.gustavsson@aptic.se

LINKEDIN

Knut Eirik Storsul

VD, koncernchef

Mari Bødal

Landschef Norge

Finn Larsen Dahl

Chief Commercial Officer

Rick Terra

Country Manager NL

Sara Gustavsson

Produkt och projektchef

Patrik Steen

Sälj och marknadschef

Fredrik Ekengren

Chefsarkitekt

Rune Steinberg

Utvecklingschef