Jag har nu varit landschef för Aptic i Norge i 2 månader och har under denna tid haft många spännande möten med nuvarande och potentiella kunder. Trots att Aptic är ett relativt nytt namn på den norska marknaden har vi fått ett otroligt varmt välkomnande och noterat ett starkt intresse för vår plattform och kreditlösningar – här finns en stor efterfrågan att möta.

Stora förändringar
Under 25 år har jag jobbat inom den norska inkassobranschen och jag känner den därför mycket väl. Självklart har det skett stora förändringar på marknaden under dessa år: Införandet av inkassolagen, lönekopplade avgifter, och introduktionen av moms. Industrin är föränderlig och det gäller att hela tiden vara anpassningsbar mot nya och krav och förordningar, med det nya EU-direktivet GDPR som kommer ett påvisande exempel.

Jag var nyligen på Virke Inkassos temadag och fick då tillfället att träffade och pratade med flera aktörer inom den norska inkassobranschen. En slutsats jag kan dra av dessa möten är att Aptics plattform ARC tillsammans med modulen Collect är produkter som efterfrågas på den norska marknaden. Vårt modulbaserade system och vår duktiga support är precis det branschen behöver.

Leverantörssidan av den norska inkassomarknaden har sedan länge dominerats av ett fåtal aktörer och är nu, enligt mig, mogen för en extern utmanare. Aptic har under mer än 20 år skaffat sig tung erfarenhet inom inkasso på den nordiska och europeiska marknaden och vi tillhandahåller en ledande plattform med starka referenser. Vår modulbaserade plattform och storleken på företaget gör det lätt för oss att följa utvecklingen samtidigt som vi driver på nya innovativa lösningar inom FinTech-området. Med detta i åtanke så ser jag Aptic som ett naturligt alternativ att utvärdera för alla som arbetar med affärsutveckling inom inkasso och området kredithantering i sin helhet.

En lucka på marknaden
En av Aptics styrkor, som idag saknas på den norska inkassomarknaden, är faktumet att vår plattform ger stöd för hela kreditkedjan. Från betalning till krav via integrerad reskontra och stöd för både portföljköp och tredjeparts inkasso.

Med den erfarenhet jag har sedan tidigare känns det som ett otroligt spännande läge att inta den norska marknaden. Jag ser stor potential, en hög efterfrågan och många spännande möten som väntar.

Vill du veta mer?
Mari Bødal
Telephone +47 959 88 544
E-post
mari.bodal@aptic.no