Den norska utmanaren Optin Bank skapar lösningar med fokus på enkelhet genom mer användarvänliga, enkla och tydliga lösningar, både för e-handelsföretag och konsumenter. Optin Bank inleder nu ett samarbete med snabbväxande fintech-bolaget Aptic, som utvecklar innovativa kredithanteringslösningar.

Optin Bank har etablerat sig som en spelare som driver ett kraftfullt produkt- och teknikutvecklingsarbete med innovativa lösningar som utgår ifrån kundernas (och partners) behov. Nu vill Optin Bank utmana de etablerade lösningarna för e-handelsfinansiering, som ofta är krångliga och innehåller många steg innan själva transaktionen kan slutföras. Målet är att skräddarsy lösningar utifrån hur e-handlarnas kundbas ser ut och säkerställa att de är användarvänliga, enkla, tydliga och funktionella för både konsument och e-handlare.

”Vårt mål är att skapa finansierings- och betallösningar som är enkla för både konsumenter och e-handelsföretag. Aptic har lång erfarenhet av liknande lösningar och har visat en vilja att utmana status quo, som gör att vi tillsammans kan möta våra kunders framtida behov, säger Harald Dahl-Pedersen CEO Optin Bank.

Bank- och finansmarknaderna förändras i ett rasande tempo utifrån konsumenternas krav och förväntningar och tillgänglig ny teknik, till exempel för mobilitet och realtidsdata.