Den norska utmanaren Optin Bank skapar lösningar med fokus på enkelhet genom mer användarvänliga, enkla och tydliga lösningar, både för e-handelsföretag och konsumenter. Optin Bank inleder nu ett samarbete med snabbväxande fintech-bolaget Aptic, som utvecklar innovativa kredithanteringslösningar.

Optin Bank har etablerat sig som en spelare som driver ett kraftfullt produkt- och teknikutvecklingsarbete med innovativa lösningar som utgår ifrån kundernas (och partners) behov. Nu vill Optin Bank utmana de etablerade lösningarna för e-handelsfinansiering, som ofta är krångliga och innehåller många steg innan själva transaktionen kan slutföras. Målet är att skräddarsy lösningar utifrån hur e-handlarnas kundbas ser ut och säkerställa att de är användarvänliga, enkla, tydliga och funktionella för både konsument och e-handlare.

”Vårt mål är att skapa finansierings- och betallösningar som är enkla för både konsumenter och e-handelsföretag. Aptic har lång erfarenhet av liknande lösningar och har visat en vilja att utmana status quo, som gör att vi tillsammans kan möta våra kunders framtida behov, säger Harald Dahl-Pedersen CEO Optin Bank.

Bank- och finansmarknaderna förändras i ett rasande tempo utifrån konsumenternas krav och förväntningar och tillgänglig ny teknik, till exempel för mobilitet och realtidsdata.

”Det här partnerskapet är spännande ur många aspekter eftersom kärnan i Aptic är att möjliggöra en snabb utveckling av produkter och tjänster som driver utvecklingen av marknaden framåt. Vi ser vår roll som en möjliggörare av innovation inom Fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan. Tillsammans med Optin kan vi både utmana och utmanas inom ett område där stora förändringar sker just nu, säger Knut Eirik Storsul, CEO Aptic.

Kontakt:
Optin Bank Harald Dahl-Pedersen,+47 915 93 189, hdp@optinbank.no
Aptic, Knut Eirik Storsul, +47 911 70456, knut.eirik.storsul@aptic.se

Kort om Aptic

Aptic är ett snabbväxande nordiskt Fintech-bolag som har utvecklat en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Plattformen bygger på nästan 20 års erfarenhet och kunskap och kan kombineras med en rad moduler. Resultatet blir en av de bästa, mest heltäckande och avancerade lösningarna på marknaden. Aptics kunder, däribland Qliro, SEB, Intrum, Komplett Bank och Visma, finns över hela norra Europa. På kontoren i Stockholm, Trollhättan och Skövde i Sverige, i Oslo i Norge samt Århus i Danmark arbetar cirka 80 medarbetare.

Kort om Optin Bank
Optin Bank grundades 2017 och syftar till att sätta nya standarder för hur betalningar och finansiering av e-handel ska vara. Optin erbjuder finansiering, fakturor och betalningslösningar för online shopping, samt besparingar och lån till privatkunder. Optin samarbetar med nationella och internationella e-handelsaktörer för att förenkla sina kassalösningar och finansiella inköp, med ett brett utbud av bankprodukter till sina slutkunder. Optin Bank ASA har tillstånd från Finansinspektionen och är medlem i bankens garantifond. Bolaget är noterat på OTC-listan över Bond Brokerage Association i Norge.