APTIC SOFTWARE

”Vi ser Aptic som en affärspartner. Oftast går vi in i projekt som samarbetspartners, snarare än att ha en klassisk beställare och leverantör-relation. Aptic har stor del i våra framgångar och den snabba expansion vi gjort. Vi är väldigt nöjda, säger COO ”

”Vi hade erfarenhet av Aptic från tidigare och ville ha ut max av samarbetet så vi hade en strategisk diskussion innan systemet implementerades. Därför har de en stor förståelse för vår verksamhet och vi har vågat lyssna på deras rekommendationer. Ett ömsesidigt utbyte som är väldigt framgångsrikt.”

Om företaget
Collectia Kredithanterarn är en komplett leverantör av tjänster för fakturering, kravhantering och finansiering. Vår affärsidé bygger på att erbjuda det modernaste systemstödet på marknaden och därigenom kunna lägga vår tid på det som vi tycker är viktigast, nämligen dialogen med våra kunder. Vi är en del av Collectia, ett kredithanteringsbolag med ambitionen att växa vidare i norra Europa.

https://collectia.dk/sv/