APTIC SOFTWARE

”Vi ser Aptic som en affärspartner. Oftast går vi in i projekt som samarbetspartners, snarare än att ha en klassisk beställare och leverantör-relation. Aptic har stor del i våra framgångar och den snabba expansion vi gjort. Vi är väldigt nöjda, säger Alexander D’Afflitto, COO ”

”Vi hade erfarenhet av Aptic från tidigare och ville ha ut max av samarbetet så vi hade en strategisk diskussion innan systemet implementerades. Därför har de en stor förståelse för vår verksamhet och vi har vågat lyssna på deras rekommendationer. Ett ömsesidigt utbyte som är väldigt framgångsrikt.”

Om företaget
Kredithanterarna är ett snabbt växande faktura- och inkassohanteringsbolag. Kredithanterarna förvärvades i maj 2015 av OpusCapita, och ett av skälen till samgåendet var den tekniska plattform som Kredithanterarna byggt upp. OpusCapita har i mer än tjugo år levererat automatiserade ekonomiprocesser till över 11 000 kunder i mer än 50 länder. Företaget har 2300 anställda fördelade på kontor i nio europeiska länder. 2014 var deras omsättning 260 miljoner euro.

www.opuscapita.se