Aptic har tecknat avtal om att leverera en mjukvarulösning till finlandsbaserade OpusCapita som lanserar nordiska inkassotjänster under våren 2016.

OpusCapita fokuserar på att erbjuda kompletta Purchase-to-Pay (P2P)- och Order-to-Cash (O2C)-lösningar genom att kombinera mjukvara, outsourcing och tjänsteutbud med en leveransmodell som erbjuder det bästa kundvärdet. Nu har OpusCapita, som en del av sin fakturahantering, utökat med inkassotjänster med hjälp av ett affärssystem som levereras av Aptic. De svenska inkassoföretagen har fått räkna med konkurrens på sin hemmamarknad sedan OpusCapita förvärvade det svenska inkassoföretaget Kredithanterarna 2015. Kredithanterarna har sedan tidigare använt Aptics system.

‒ Vi gjorde en noggrann utvärdering och fann att Aptics system gav oss den prestanda och funktionalitet som vi letade efter när vi valde en plattform för våra inkassotjänster, säger Ahti Allikas, O2C Solution Director på Opuscapita.

Avtalet omfattar även support och drift. Affärsmodellen är volymbaserad.

‒ Vi är stolta över att vara en del av OpusCapitas nya affärsverksamhet inom inkassotjänster. De är marknadsledande inom fakturahantering och vi kommer att göra vårt yttersta för att överföra den kunskap vi har inom Aptic, säger Susanne Bruce, styrelseledamot i Aptic.

I samband med avtalet kommer Aptic att investera i landsspecifika anpassningar av systemet.

‒ Vårt system måste anpassas till lokala regler och föreskrifter, och avtalet med OpusCapita är en möjlighet för oss att bli ett företag att räkna med i Finland, fortsätter Susanne Bruce.

För bilder och mer information kontakta:

Patrik Steen, Sälj- och marknadschef, Aptic AB, +46 733 98 40 47, patrik.steen@aptic.se

Ahti Allikas, O2C Solution Director, OpusCapita Group Oy, +372 52 76 676, ahti.allikas@opuscapita.com

Om Aptic:
Aptic utvecklar affärssystem för kravhantering och är en av de ledande systemleverantörerna i Europa inom Recievable Management Services (RMS). I samma system omfattas moduler för fakturering, reskontraservice, factoring, kredithantering och inkasso. Totalt har Aptickoncernen ett 80‐tal medarbetare med kontor i Skövde, Göteborg och Stockholm. www.aptic.se

Om OpusCapita
OpusCapita sätter den nya standarden för finans-, upphandlings- och dokumentlösningar. Med 2300 passionerade proffs fokuserar vi på Purchase-to-Pay och Order-to-Cash-lösningar där vi kombinerar mjukvara, outsourcing och tjänsteutbud med en levaransmodell som erbjuder det bästa kundvärdet. Vi har verksamhet i åtta länder och en enorm erfarenhet som vi fått genom över 11000 kunder, med slutanvändare i mer än 50 länder. År 2014 omsatte OpusCapita 260 miljoner euro. OpusCapita är en del av Posti Group Corporation och har sitt huvudkontor i Finland. www.opuscapita.com