Pressmeddelande 12 juni 2019

Fintech-bolaget Aptic, som utvecklar innovativa kredithanteringslösningar, fortsätter sin tillväxtresa och redovisar ett starkt resultat för 2018. Bolagets omsättning ökade med 36% till 129 Mkr (95Mkr) med ett rörelseresultat på 12,5 Mkr (16 Mkr) och bolaget sysselsätter nu cirka 120 personer. Aptic har växlat upp för expansion och planerar för omfattande internationalisering i norra Europa.

2018 var ytterligare ett starkt tillväxtår för Aptic. Under året fortsatte Aptic sin expansion till nya marknader och fick flera nya betydande kunder så som Conecto, Optin Bank och Capway. Flera betydande partnersamarbeten inleddes, bland annat med Tellox och Spirius. Antalet medarbetare växte också, bland annat rekryterades applikationskonsulter, utvecklare och säljare och idag sysselsätter Aptic totalt cirka 120 personer. Under hösten förstärktes företagets styrelse med två nya medlemmar, Claes Hemberg och Désirée Lerider. De valdes för att de kan tillföra väsentlig kompetens och erfarenhet när det gäller internationalisering och varumärkespositionering till Aptic.

– Vi fortsätter att växa och rusta företaget för vidare internationell expansion. Grunden är innovativa lösningar, kundorienterade samarbeten som tillför stora mervärden och våra enormt kompetenta medarbetare. Vi har en djup förståelse för våra kunders behov och affärsutmaningar och kan hjälpa dem att driva deras egen affär framåt. Tillsammans med våra kunder och partners blir vi framgångsrika, säger Knut Eirik Storsul, VD Aptic.

2018 utsågs också Aptic av Dagens Industri till Gasellföretag 2018, ett av Sveriges snabbast växande och lönsamma företag, baserat på rekordtillväxten 2017.

För mer information, kontakta:

Åsa Nygren, kommunikationsansvarig, telefon +46 70 490 76 30, asa.nygren@aptic.se

Om Aptic

Aptic är ett snabbväxande nordiskt fintech-bolag som har utvecklat en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Plattformen bygger på nästan 20 års erfarenhet och kunskap och kan kombineras med en rad moduler. Resultatet blir en av de bästa, mest heltäckande och avancerade lösningarna på marknaden. Aptics kunder (se https://aptic.se/category/referenser/) finns över hela norra Europa. På kontoren i Stockholm, Trollhättan, Skövde, Oslo och Århus i Danmark finns cirka 120 medarbetare.