APTIC ARC OCH APTIC SERVICES

”Vi har från när vi startade succesivt utvecklat vår verksamhet tillsammans med Aptic, de levererar hela kedjan, från mjukvaruplattform till bemanna kundtjänst, säger  Pär Ekstedt, VD”  

”Aptic präglas av lyhördhet och professionalism, och så har de en naturlig flexibilitet eftersom plattformen är byggd på det sättet. Det är en helhetslösning som stödjer hela vår verksamhet.”

Om Promentor Finans 

Företaget tillhandahåller tjänster inom fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Promentor är måna om att bidra till att stärka sina kunders befintliga affärer och att möjliggöra fler lönsamma affärer för sina kunder. Vår erfarna personal tillsammans med en mycket modern och flexibel IT-miljö gör att vi kan uppfylla de behov som varje bransch och specifik kund har. Ett av våra honnörsord är trygghet.

www.promentorfinans.se