Aptic Services

Tjänstedelen av Aptics helhetserbjudande ger dig specialistkompetens inom kundtjänst, skuldsanering, branschutbildningar och utskriftstjänster. Våra medarbetare är experter på kredithanteringsbranschen och på Aptics mjukvara. Aptic Services är en kostnadseffektiv lösning som frigör dyrbara resurser i ert företag och gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Givetvis går det lika bra att använda våra tjänster utan att vara mjukvarukund.

Vi vill vara en nära samarbetspartner för dig. Som kund är du alltid välkommen att delta och lyssna på de samtal som våra handläggare tar för dina kunders räkning. Vi vill med vår transparens visa att vi har höga ambitioner och vår målsättning är att överträffa dina förväntningar. Vår personal är vår viktigaste tillgång och vi jobbar hårt på att de ska vara bäst i branschen.

Service

Vi lever av att vårda relationerna till våra kunder och våra kunders kunder. Det är omöjligt att göra utan service på hög nivå. Vi strävar hela tiden högre.

Kvalitet

Personalens kompetens är vårt främsta värde. Därför vinnlägger vi oss om att hela tiden vidareutbilda och coacha våra medarbetare.

Flexibilitet

Vi anpassar vårt erbjudande efter dina behov. Du betalar enbart för det arbete som verkligen utförs, och bara när behovet uppstår.

Vad gör vi för dig

Kampanjbearbetning via exempelvis brev, mail, SMS eller telefon. Skuldsanering, uppföljning av avbrutna avbetalningsplaner, kampanjer för höjning av befintliga avbetalningsplaner och preskriptionsavbrytande åtgärder. Kampanjer med motiverande erbjudanden och uppföljning av inskickade ärenden till Kronofogdemyndigheterna.