SG Finans, Norges ledande finansieringsföretag, lanserar nu en helt digital factoringtjänst för små och medelstora företag. Lösningen innebär att det inte behövs personliga kontakter i processen vilket innebär en snabb, enkel och kostnadseffektiv process för kunderna. Lösningen är framtagen tillsammans med Aptic.

SG Finans vill etablera nya trender inom den annars traditionella finansbranschen och har genom   nya perspektiv lyckats skapa en innovativ factoringlösning som är helt digital. Till skillnad från andra etablerade aktörer i branschen vänder sig SG Finance till segmentet små och medelstora företag och erbjuder enkla och standardiserade lösningar.  Genom digitaliseringen av processen behövs inga säljare eller andra personer i hanteringen. Under utvecklingen har SG Finans utgått ifrån ett konsumentperspektiv för att skapa enkla lösningar. SG Finans är det första företaget som har en helt digital marknadsplats för sina produkter.

”Vi ser att det finns ett stort behov av denna typ av produkter och att det finns en helt ny marknad med stor potential i detta segment. Vi går lite motströms kring hur andra företag i industrin gör”, säger Kjell Vegard direktör i SG Factoring.

”Det är viktigt att inte komplicera formuleringarna kring vad erbjudandet är. Det ska vara enkelt att bli kund och att vara kund”, fortsätter Kjell Vegard.

SG Finance jobbar som en litet Fintech-bolag med distributiva lösningar så som självbetjäning för kreditorn och tydlighet i pris istället för invecklade kalkyler.

”Samarbetet med Aptic har vuxit och de har varit professionella i projektet och gjort att vi har kunnat snabbt vara på marknaden med smarta lösningar. De har levererat med kompetens genom hela processen” avslutar Kjell Vegard.

”Det här samarbete är spännande ur många aspekter eftersom drivkraften i Aptic är att möjliggöra en snabb utveckling av produkter och tjänster som driver utvecklingen av marknaden framåt. Vi ser vår roll som en möjliggörare av innovation inom Fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan. Tillsammans med SG Finans kan vi både utmana och utmanas inom ett område där stora förändringar sker just nu, säger Knut Eirik Storsul, CEO Aptic.

Kontakt:
Aptic, Knut Eirik Storsul, +47 911 70456, knut.eirik.storsul@aptic.se
SG Finans AS  Kjell Vegard Opheim, +47 414 75 077, kvo@sgfinans.no

Se mer om lösningen här: https://spring.sgfinans.no/

Fakta SG Group 

31 miljoner kunder , 145 000 anställda, finns i 66 länder, Världens 19e största bank

SG Finans AS

360 medarbetare i norden, Norges ledande finansieringsföretag, Förvaltningskapitalet är 37 miljarder NOK

Kort om Aptic

Aptic är ett snabbväxande nordiskt Fintech-bolag som har utvecklat en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Plattformen bygger på nästan 20 års erfarenhet och kunskap och kan kombineras med en rad moduler. Resultatet blir en av de bästa, mest heltäckande och avancerade lösningarna på marknaden. Aptics kunder, däribland Qliro, SEB, Intrum, Komplett Bank och Visma, finns över hela norra Europa. På kontoren i Stockholm, Trollhättan och Skövde i Sverige, i Oslo i Norge samt Århus i Danmark arbetar cirka 80 medarbetare. Läs mer på www.aptic.se.