Aptic Software

När Aptic startades i början av 2000-talet, av några av Sveriges mest erfarna utvecklare av affärssystem för kredithantering, var det av en anledning. De delade en vision om att skapa framtidens affärssystem, helt fritt från gammal kod och invanda modeller. En bättre mjukvara som ställde kunden och kundens behov i centrum. Det är därför vi finns.

Visionen blev alltså verklighet: ett flexibelt affärssystem som kan skalas upp och ner, integreras, kombineras, anpassas och utökas, allt för att motsvara de speciella krav och behov som just du har. Det är därför som Aptic Software idag är en ledande leverantör i Europa av systemlösningar för RMS. Våra kunder finns i både privat och offentlig sektor. De kan vara inkassobolag, finansbolag med factoringverksamhet, faktura- och reskontraserviceföretag men också företag och myndigheter som hanterar egna fordringar. Gemensamt för dessa kunder är att de ställer höga krav på effektivitet och flexibilitet i sina system.

SYSTEMET PÅ FRAMMARSCH

Aptic affärssystem är det självklara valet för många stora företag i Nordeuropa. Systemet körs idag i skarpt läge i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Lettland och snart även Litauen. Flera andra europeiska länder är på gång.

FLEXIBEL DEBITERING

Med vårt affärssystem är det möjligt att skapa individuella prismodeller som kan utformas unikt för varje klient. Du bestämmer själv hur prismodellen ser ut, du kan utgå från många olika variabler exempelvis fasta avgifter, transaktioner, provision, arvoden.

AUTOMATISERAD HANTERING

Aptic ARC använder åtgärdsflöden som enkelt kan anpassas till verksamheten eller klienternas krav. Arbetsflöden, affärsprocesser, utskrifter, betalningar, informationsinhämtning och mycket annat kan automatiseras helt.

Edge_pos

SKRÄDDARSY FAKTURERING OCH RESKONTRAPROCESSER

Designat för att hantera riktigt stora volymer av fakturor och transaktioner.

btn-icon-dark

EN FACTORINGRESKONTRA SOM ALLTID ÄR AKTUELL

Automatiserat fakturaköp eller manuellt beslut, med Finance behöver du inte välja.

btn-icon-dark

Credit_pos

FULL KONTROLL OCH ÖKAD
LÖNSAMHET

Kontohantering, krediter och lån, i ett system som är byggt för din verksamhet, inte tvärtom.

btn-icon-dark

RATIONALISERA DIN INKASSOADMINISTRATION

Frigör resurser så att du kan skapa mer direktkontakt med gäldenärerna.

btn-icon-dark

Aptic AddOn – OPTIMERA DITT SYSTEM YTTERLIGARE

Med våra tilläggsprodukter anpassar du systemet ännu mer till din verksamhet och ökar samtidigt nyttan. Det kan handla om att underlätta kommunikationen med dina kunder, systemintegrera tjänster som erbjuds av externa parter och andra smarta funktioner.

btn-icon-dark

Aptic Arc – motorn i vårt affärssystem

En helhetslösning för hela kredithanteringsprocessen eller enbart den del som du behöver: kontohantering och hantering av krediter, reskontra, fakturaköp och fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en lösning som är anpassad efter dina unika behov.