Aptic ARC är ett heltäckande och flexibelt affärssystem för reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. ARC är lika användbart om du vill hantera egna fordringar eller om du är ombud för externa uppdragsgivare. Aptic ARC är plattformen för de modulbaserade lösningarna Edge, Finance, Credit och Collect – moduler som naturligtvis kan användas lika bra var för sig eller kombineras och anpassas för att motsvara de krav och behov ni har. Komplettera med vårt utbud inom Aptic AddOn och optimera systemet till exempel genom smarta integrationer med ditt kreditupplysningsbolag.

”Vi ser Aptic som en affärspartner, snarare än att ha en klassisk beställare- och leverantör-relation.”

Alexander D’Afflitto, COO på Kredithanterarna

Effektivt och flexibelt

Aptic ARC är designad för att hantera stora volymer fakturor och ärenden där processerna kan skräddarsys efter verksamhetens behov, i stort sett utan begränsning. Åtgärdsflöden, parameterinställningar och servicedefinitioner ger stora möjligheter till automatiseringar och kan utformas så att det blir unika för varje klient. Systemet är lika användbart för ett ombud som hanterar klienters fordringar, som för egna fordringar.

Med Aptic ARC får du ett affärssystem där du kan kombinera automatik och manuella åtgärder i den omfattning och den nivå som just din verksamhet behöver. Rationalisera administrationen där det gör mest nytta och frigör samtidigt resurser för personlig kontakt där din kund uppskattar det som mest.

Om du har verksamhet i flera länder, med bolag som du vill hantera separat men rapportera gemensamt, kan du arbeta med flera olika ombud i systemet. Varje ombud sätts upp enligt sina unika förutsättningar, men bokföring, statistik och rapporter kan sammanföras på till exempel koncern- eller regionnivå. Aptic ARC hanterar multipla valutor och kurserna uppdateras dagligen automatiskt.

Med Aptic ARC:s smarta funktioner för prissättning, arbetsflöden och integrationer får du stöd för att utforma ditt erbjudande till kunder så unikt och anpassat som du vill. Du har obegränsade möjligheter att skapa effektiva arbetsflöden där du kan kombinera brev, åtgärder, händelser och integrationer.

Edge_pos

SKRÄDDARSY FAKTURERING OCH RESKONTRAPROCESSER

Designat för att hantera riktigt stora volymer av fakturor och transaktioner.

btn-icon-dark

EN FACTORINGRESKONTRA SOM ALLTID ÄR AKTUELL

Automatiserat fakturaköp eller manuellt beslut, med Finance behöver du inte välja.

btn-icon-dark

Credit_pos

FULL KONTROLL OCH ÖKAD
LÖNSAMHET

Kontohantering, krediter och lån, i ett system som är byggt för din verksamhet, inte tvärtom.

btn-icon-dark

RATIONALISERA DIN INKASSOADMINISTRATION

Frigör resurser så att du kan skapa mer direktkontakt med gäldenärerna.

btn-icon-dark

Aptic AddOn – OPTIMERA DITT SYSTEM YTTERLIGARE

Med våra tilläggsprodukter anpassar du systemet ännu mer till din verksamhet och ökar samtidigt nyttan. Det kan handla om att underlätta kommunikationen med dina kunder, systemintegrera tjänster som erbjuds av externa parter och andra smarta funktioner.