Aptic Collect är den senaste generationens inkassosystem, utvecklat för att ge mesta möjliga flexibilitet i utformningen av kravhantering. I Collect hanterar du hela kravprocessen, från fakturans förfall till efterbevakning via alla de rättsliga processer som kan bli aktuella. Systemet är byggt för att hantera både kontohantering, komplexa regelverk och stora volymer ärenden. Vi har automatiserat tidsödande manuella rutiner och då frigörs resurser. Din personal får tid till personlig kontakt med gäldenärerna, vilket kan vara avgörande för betalning.

”Vi hade en egen mjukvara förut men tack vare Aptic kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet och slipper många kämpiga regeluppdateringar.”

Bo Widenor, inkassochef på Wasa Kredit

Starka grundfunktioner

I grunduppsättning finns åtgärdsflöden och brevmallar förberedda för de grundläggande processerna inom kravhantering. Flöden finns för den inledande inkassoprocessen, den rättsliga hanteringen hos Kronofogden eller i domstol och efterföljande verkställighet. I modulen finns också uppsättningar för att hantera skuldsanering, dödsbo och konkurs samt efterbevakning.

Aptic Collect effektiviserar dina kravprocesser genom integrationer med kreditupplysningsbolagen, vilket ger precisare åtgärder anpassade efter gäldenärens betalningsförmåga. Använd kronofogdemyndighetens utbud för filkommunikation, och spara tid och porto genom automatiserade ansökningar.

Med Aptic Collect kan du skapa frivilliga betalningsuppgörelser genom systemets avancerade funktion för amorteringsplaner. Betalningsplanen blir mera hållbar eftersom den kan anpassas efter individens betalningsförmåga och skräddarsys utifrån en rad parametrar.

Vaska fram guldkornen ur efterbevakningsportföljen i strömmen av information från ditt kreditupplysningsbolag och Kronofogdens REXutdrag. Du väljer vilka händelser som ska bevakas som indikatorer på förbättrad betalningsförmåga.

Aptic AddOn – OPTIMERA DITT SYSTEM YTTERLIGARE

Med våra tilläggsprodukter anpassar du systemet ännu mer till din verksamhet och ökar samtidigt nyttan. Det kan handla om att underlätta kommunikationen med dina kunder, systemintegrera tjänster som erbjuds av externa parter och andra smarta funktioner.

Aptic Arc – motorn i vårt affärssystem

En helhetslösning för hela kredithanteringsprocessen eller enbart den del som du behöver: kontohantering och hantering av krediter, reskontra, fakturaköp och fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en lösning som är anpassad efter dina unika behov.

EN FACTORINGRESKONTRA SOM ALLTID ÄR AKTUELL

Automatiserat fakturaköp eller manuellt beslut, i Finance behöver du inte välja.

btn-icon-dark3

Edge_pos

SKRÄDDARSY FAKTURERING OCH RESKONTRAPROCESSER

Designat för att hantera riktigt stora volymer av fakturor och transaktioner.

btn-icon-dark

Credit_pos

FULL KONTROLL OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Kontohantering, krediter och lån, i ett system som är byggt för din verksamhet, inte tvärt om.

btn-icon-dark