Aptic Credit är en modern systemlösning för kontohantering, både för egen och klienters räkning. Aptic Credit kan hantera bland annat kundkonton, konton för in- och utlåning, revolverande krediter samt lån med och utan säkerhet. Aviseringar kan göras via flera olika kanaler. Aptic Credit hanterar autogiro, e-faktura och samlingsfakturor. Credit kan dessutom kopplas till POS-systemet i den fysiska kassan.

”Vi är nog en krävande kund, men Aptic har visat att de ständigt är villiga att utveckla och anpassa sina produkter efter våra behov. Det är en stor del i deras framgång.”

Patrik Illerstig, CEO på Qliro

Ett system för din verksamhet, inte tvärt om

Aptic Credit kan köras självständigt eller i kombination med våra andra moduler, integreras med befintliga system och kopplas till kassan. Det ger inte bara den direkta besparingen i form av bortskurna avgifter till tredje part, utan långsiktigt även ökad potential för merförsäljning.

Din kund, din vinst. Aptic Credit ger dig möjlighet att sköta kontohantering, krediter och lån för dina klienters eller din egen räkning. Det innebär att du rationaliserar bort mellanhanden mellan din verksamhet och kunden genom ett smart och effektivt alternativ där vinsten stannar hos dig.

Full kontroll och ökad lönsamhet. Oavsett om du hanterar egna fordringar eller andras får du en smart och effektiv lösning för din verksamhet som ger dig full kontroll över hela kedjan från krediter, lån och faktura till full betalning.

Flexibel definition av aviserings- och kravrutiner, rapporter med mera. Aviseringen kan ske via exempelvis brev, e-post och sms. Det finns naturligtvis en koppling till autogiro och e-faktura och du kan skapa samlingsfakturor. Kunderna och klienterna kan administrera sina konton via ett webbgränssnitt som kan anpassas till varje enskild klients grafiska profil.

Aptic AddOn – OPTIMERA DITT SYSTEM YTTERLIGARE

Med våra tilläggsprodukter anpassar du systemet ännu mer till din verksamhet och ökar samtidigt nyttan. Det kan handla om att underlätta kommunikationen med dina kunder, systemintegrera tjänster som erbjuds av externa parter och andra smarta funktioner.

Aptic Arc – motorn i vårt affärssystem

En helhetslösning för hela kredithanteringsprocessen eller enbart den del som du behöver: kontohantering och hantering av krediter, reskontra, fakturaköp och fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en lösning som är anpassad efter dina unika behov.

EN FACTORINGRESKONTRA SOM ALLTID ÄR AKTUELL

Automatiserat fakturaköp eller manuellt beslut, i Finance behöver du inte välja.

btn-icon-dark3

Edge_pos

SKRÄDDARSY FAKTURERING OCH RESKONTRAPROCESSER

Designat för att hantera riktigt stora volymer av fakturor och transaktioner.

btn-icon-dark

Collect_pos

RATIONALISERA DIN INKASSOADMINISTRATION

Frigör resurser så att du kan kommunicera direkt med personen bakom ärendet.

btn-icon-dark