Aptic Finance är den flexibla systemlösningen för dig som belånar och köper dina kunders fakturor, där du kan kombinera de olika tjänsterna för en och samma kund. Aptic Finance ger dig möjlighet att anpassa limiter och belåningsgrader på många olika nivåer, ända ned till den enskilda fakturan. Du väljer till vilken grad och omfattning du vill automatisera köp- och belåningsprocesserna, och du väljer vilka fakturor, uppdragsgivare eller slutkunder som du vill hantera manuellt.

”Aptic har stor del i våra framgångar och den snabba expansion vi gjort. Vi är väldigt nöjda.”

Alexander D’Afflitto, COO på Kredithanterarna

Extern användning

Systemarkitekturen fungerar bra med en centraliserad drift, där själva användarna finns utspridda på många olika lokalkontor. Aptic ARC har en stark krypteringslösning så att åtkomst till via internet kan ske utan risk för att obehöriga kommer åt känslig information.

Optimera processerna i Aptic Finance ytterligare genom avancerade åtgärdsflöden för styrning av kreditvillkor, regresser och köpavgifter. Genom inbyggda integrationer med ditt kreditupplysningsbolag kan du effektivisera kreditbedömning, riskhantering och bevakning av belåningsunderlaget.

Belåningsreskontran uppdateras i realtid för att du alltid ska ha aktuella uppgifter. Belåningsnivån anpassas för varje uppdragsgivare till säkerheter, limiter och gränsvärden. Reservation för upplupen ränta och avgifter sker automatiskt vid beräkning av belåningsutrymmet.

Konterat och klart. Avancerade beräkningsmöjligheter som ger detaljerade uppgifter om varje köp där du ser till att dina uppdragsgivare får färdigkonterade avräkningsnotor när köpet sker. Du definierar själv hur konteringen ska ställas upp så att din kund får den information den behöver.

Aptic AddOn – OPTIMERA DITT SYSTEM YTTERLIGARE

Med våra tilläggsprodukter anpassar du systemet ännu mer till din verksamhet och ökar samtidigt nyttan. Det kan handla om att underlätta kommunikationen med dina kunder, systemintegrera tjänster som erbjuds av externa parter och andra smarta funktioner.

Aptic arc – motorn i vårt affärssystem

En helhetslösning för hela kredithanteringsprocessen eller enbart den del som du behöver: kontohantering och hantering av krediter, reskontra, fakturaköp och fakturabelåning, inkasso. Med ARC får du en lösning som är anpassad efter dina unika behov.

Edge_pos

SKRÄDDARSY FAKTURERING OCH RESKONTRAPROCESSER

Designat för att hantera riktigt stora volymer av fakturor och transaktioner.

btn-icon-dark

Credit_pos

FULL KONTROLL OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Kontohantering, krediter och lån, i ett system som är byggt för din verksamhet, inte tvärt om.

btn-icon-dark

Collect_pos

RATIONALISERA DIN INKASSOADMINISTRATION

Frigör resurser så att du kan kommunicera direkt med personen bakom ärendet.

btn-icon-dark