Vår styrelse består av handplockade personer med mycket gedigen erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning. Var och en tar med sig kompetenser från näringslivet som sammantaget ger goda förutsättningar att staka ut en framgångsrik framtid för Aptic.

Sune Nilsson

Styrelseordförande

Svante Andersson

Ledamot

Claes Hemberg

Ledamot

Erik Spandow

Ledamot

Désirée Lerider

Ledamot

Aptic software
btn-icon2

Om Aptic
btn-icon2

Några ledarebtn-icon2