”Om fem år kommer Aptic att vara en stark aktör inte bara i Sverige utan internationellt, en välkänd spelare world wide.”

EN DRIVKRAFT ÄR att få arbeta med de här välrenommerade och duktiga människorna, det är stimulerande. Jag har 20 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik och har varit med i Aptics styrelse sedan 2008. Som advokat i styrelsen bistår jag med juridiska råd och så att formaliaarbetet sköts i styrelsen och bolaget på ett juridiskt korrekt sätt.

DET FINNS EN STOR UTHÅLLIGHET i det här företaget, hos medarbetare, ledning, styrelse och ägare. Det har varit en lång resa med förfining av produkterna som nu fått genomslagskraft och gör att bolaget expanderar och dagligen tar nya marknadsandelar. Vi har ett oslagbart system från faktura till betalning, som underlättar för företag att tjäna pengar. Här finns en stor potential.

LINKEDIN

Sune Nilsson

Styrelseordförande

Svante Andersson

Ledamot

Claes Hemberg

Ledamot

Erik Spandow

Ledamot

Désirée Lerider

Ledamot

Aptic software
btn-icon2

Om Aptic
btn-icon2

Några ledarebtn-icon2