”Det finns ett fönster av möjligheter nu, där Aptic på riktigt kan ta steget ut i Europa och hela världen faktiskt. Vi måste hänga på.”

JAG HAR JOBBAT I 40 ÅR i IT-branschen både här i Norden och ute i Europa, bland annat som mångårig vd för SIGMA, så jag kan det här ganska bra. Idag jobbar jag uteslutande i olika styrelser och delar med mig av min erfarenhet. Jag hoppas att jag bidrar med en vana att bygga bolag och skapa tillväxt men även att vara ett allmänt stöd åt företagsledningen.

FRAMTIDEN SER VÄLDIGT LJUS UT. E-handeln ökar explosivt i världen och när marknaden blir global så måste det till globala lösningar på hur man ska hantera betalningsflödet på ett säkert sätt. Så vitt jag kan se har vi unika produkter som egentligen inte är så konkurrensutsatta, så potentialen att expandera ut i världen är enorm.

LINKEDIN

Sune Nilsson

Styrelseordförande

Svante Andersson

Ledamot

Claes Hemberg

Ledamot

Erik Spandow

Ledamot

Désirée Lerider

Ledamot

Aptic software
btn-icon2

Om Aptic
btn-icon2

Några ledarebtn-icon2