Det lackar mot jul och vi vill passa på att tacka alla våra kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt 2015 och önska en riktigt god jul! Vi ser fram emot ett fortsatt inspirerande samarbete under 2016!

Julen är barnens högtid, så även i år väljer vi att ge ett bidrag till Barncancerfondens viktiga arbete istället för att skicka julklappar.

Varje år finansierar Barncancerfonden 90 % av barncancerforskningen i Sverige helt utan stöd från staten. Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.