Aptic intensifierar satsningen i Norden som ett led i visionen om att bli ledande i Europa som systemleverantör av kredithanteringslösningar. Från och med december i år kommer vi öppna ett kontor i Oslo för att öka vår närvaro till befintliga och nya kunder i Norge. Aptic har sedan tidigare kontor i Stockholm och Göteborg utöver huvudkontoret i Skövde. Vi har funnits på den norska marknaden och haft kundrelationer i Norge i snart 10 år, men vi kommer nu arbeta med att göra oss mera synliga på marknaden och stärka vår profil framåt.

”Det finns stor potential i den positiva marknadssituation som råder i Norge just nu där många jag pratar med tittar på alternativa systemplattformar för kredithantering. Man letar efter en mer proaktiv leverantör med en modern plattform för kreditfunktioner inom allt från betalning till kravhantering”, säger Knut-Eirik Storsul VD på Aptic AB som också bor i Oslo, ”och här menar jag att vi på Aptic med vår Aptic ARC för många är det bästa svaret på frågan.”

Vårt nya kontor kommer vara beläget i Oslo centrum, fem minuter från Oslo centralstation, på adressen Haakon VII Gate.